Ikona Transport prin curier rapid
Ikona Livrare in 24-48 de ore
Ikona Sistem de plata securizat, simplu si confortabil

1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Klient może założyć Konto w drodze Rejestracji podając, w oznaczonym w Sklepie Internetowym miejscu, adres poczty elektronicznej, z której korzysta oraz dowolne hasło, składające się ze znaków alfanumerycznych, a następnie postępując zgodnie z procedurą określaną w wyświetlanych Klientowi komunikatach.
 3. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 4. W przypadku założenia Konta, złożenie Zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego, dodanie Towaru do koszyka, zweryfikowania pełności i poprawności danych i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia.
 5. W przypadku braku dokonania przez Klienta Rejestracji, warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie elektronicznego formularza poprzez podanie wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 6. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Kupuję i płacę”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po wysłaniu Zamówienia, Klient na podany adres e-mail otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty (Potwierdzenie Zamówienia) wraz z linkiem, którego kliknięcie jest niezbędne do zakończenia procesu składania Zamówienia. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, a Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część Towarów, wówczas Klient nie klika ww. linku i nie dochodzi do zawarcia umowy.
 8. Po kliknięciu linka, o którym mowa w ust. powyżej, Klient otrzymuje zatwierdzenie zamówienia i w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. Brak otrzymania zatwierdzenia Zamówienia przez Klienta oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku.
 9. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e–mail), pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

2. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI CENY

 1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego obejmują podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.
 3. Jeżeli Klient zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 1 powyżej, Sprzedający poinformuje Klienta o tym fakcie. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.
 4. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);

b) przelewem bankowym przed dostawą (przedpłata). W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje anulowanie Zamówienia i jego usunięcie z systemu. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Nr rachunku bankowego: 44 1050 1520 1000 0091 3366 0879

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji umowy sprzedaży przez Sprzedającego. Klienci, którzy zarejestrowali swoje Konta mają możliwość – po zalogowaniu - monitorowania stanu realizacji Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Termin realizacji umowy sprzedaży jest zależny między innymi od dostępności Towaru oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru:

a) opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę, natomiast

b) opcji „płatność za pobraniem” realizacja zamówienia następuje niezwłocznie od złożenia zamówienia;

Termin wskazany w niniejszym ustępie może zostać określony przez Sprzedającego inaczej w opisie Towaru.

 1. Po złożeniu zamówienia przez Klienta sprawdzany jest stan magazynowy. W przypadku braku wybranego asortymentu w magazynie Sprzedający wysyła drogą poczty elektronicznej Klientowi propozycję zmiany terminu realizacji wysyłki. Propozycję zmiany terminu przesyłki, Klient może zaakceptować lub odmówić jej akceptacji. W przypadku kiedy Klient zaakceptuje przedstawioną mu propozycję, Sprzedający przystępuje do realizacji umowy sprzedaży. W przypadku jednak kiedy Klient odmówi akceptacji propozycji, a wybrał sposób płatności w postaci przedpłaty, Sprzedający niezwłocznie zwraca mu uiszczoną kwotę.
Coșul tău: