Ikona Transport prin curier rapid
Ikona Livrare in 24-48 de ore
Ikona Sistem de plata securizat, simplu si confortabil

1. GLOSAR

Vânzător - S.C. BIOACTIV LINE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Valea Calugareasca nr.8, bl.7, sc.D, et.4, ap.59, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu J40/8095/2019, CUI: RO41284325, numărul de telefon: 0722 886 535, adresa de e-mail: contact@genactiv.ro

Client - o persoană fizică care are peste 18 ani și are capacitate juridică deplină, precum și o persoană fizică care are 13 ani, dar mai puțin de 18 ani, în măsura în care poate dobândi drepturi și poate răspunde în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în general, precum și o persoană juridică și o unitate organizațională care nu este o persoană juridică, dar care are capacitatea juridică în conformitate cu dispozițiile legale specifice, care plasează sau intenționează să plaseze un ordin sau utilizează alte servicii ale Magazin online.

Magazin online - o platformă online operată de Vânzător, disponibilă în domeniile genactiv.ro și colostruvital.ro, prin care Clientul poate achiziționa Bunuri de la Vânzător.

Bunuri - produse oferite spre vânzare de către Vânzător în Magazinul online.

Cont - un set de resurse raportate de Client și salvate în sistemul Magazin Online, în care sunt stocate datele Clientului și informații despre contractele care sunt implementate acum.

Comanda - într-un formular electronic, disponibil pe site-ul magazinului online, o declarație a intenției Clientului de a cumpăra Bunurile.

Reglementări - aceste Reguli privind magazinul online.

Politica de confidențialitate - un document care conține informații despre prelucrarea și protecția datelor personale ale Clientului.

2 DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul regulament conține termenii și condițiile pentru încheierea acordurilor de vânzare a bunurilor între vânzător și clienți, utilizând metode de comunicare la distanță și magazinul online de către clienți.

În ceea ce privește menținerea contului, aceste regulamente sunt reglementările menționate la art. 8 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice. Regulamentele se adresează tuturor clienților.

Clientul este obligat să respecte prevederile regulamentelor. Vânzarea are loc pe baza Regulamentelor aplicabile la momentul plasării Comenzii.

Pentru a utiliza Magazinul online, pentru a efectua comenzi sau pentru a utiliza servicii, este necesar să aveți un computer sau un dispozitiv mobil cu acces la Internet și echipat cu software pentru navigarea și utilizarea site-urilor web, precum și acces la e-mail-ul configurat corespunzător si a cărui adresa a fost introdusă în Cont sau în Comandă.

Clienții pot achiziționa bunuri prin intermediul magazinului online, indiferent dacă și-au deschis un cont sau nu.

Informațiile furnizate în timpul procesului de înregistrare în magazinul online sau în timpul plasării comenzilor trebuie să fie adevărate și valide. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea sau implementarea necorespunzătoare a contractului de vânzare în cazul furnizării de informații false, incomplete sau depășite.

3. MODALITATEA DE COMANDA

Comenzile pentru bunuri disponibile în magazinul online sunt plasate printr-un formular electronic disponibil pe site-ul magazinului online.

Condiția pentru plasarea Comenzii este adăugarea Bunului la coș, completarea formularului electronic cu datele necesare ale Clientului și alegerea modului de livrare și plată, acceptarea Regulamentelor și a Politicii de confidențialitate și selectarea butonului „Comand și plătesc ". țn calitate de Client, puteti să modificați toate datele, precum și să anulați Comanda până când butonul „Comand și plătesc” nu este selectat/apăsat.

Imediat după ce Clientul selectează butonul „Comand și plătesc”, va fi trimis un mesaj de confirmare la adresa sa de e-mail care confirmă faptul că Comanda a fost acceptată de Vânzător. În acest moment se încheie un acord de vânzare între Client și Vânzător. Clientul poate crea un cont. Procesul de plasare a comenzilor după conectarea la Cont este același cu cumpărăturile efectuate fără un Cont, dar în acest caz, formularul de Comandă este completat automat cu datele Clientului care sunt salvate în Cont.

4. CONT

Pentru a crea un Cont, Clientul ar trebui să furnizeze, în locul indicat în Magazinul online, numele și adresa de e-mail pe care le folosește și orice parolă constând din caractere alfanumerice, apoi să accepte Regulamentele și Politica de confidențialitate și, în cele din urmă, apăsați butonul „Creați un cont”.

Imediat după ce Clientul selectează butonul „Creați un cont”, un mesaj de confirmare va apărea pe site-ul magazinului online. În acest moment, contractul de întreținere a Contului între Client și Vânzător este încheiat pe o perioadă nedeterminată.

Clientul nu poate partaja Contul cu alte persoane și nu poate dezvălui parolele Contului. Clientul este obligat să păstreze parola contului în secret și să o protejeze împotriva divulgării. Clientul este obligat să informeze imediat Vânzătorul dacă datele de acces la Cont au fost preluate de terți și să explice circumstanțele unei astfel de preluări.

Acordul de întreținere a contului poate fi reziliat de către Client în orice moment prin trimiterea unei notificări prin formularul de contact situat în Magazinul online din pagina de Contact, prin e-mail la adresa contact@genactiv.ro sau printr-o notificare scrisă trimisă la adresa Vânzătorului. Vânzătorul poate rezilia acest acord din motive importante (în special în cazul lichidării magazinului online) cu o perioadă de preaviz de 14 zile.

5. PLĂȚI

Prețurile Bunurilor prezentate pe site-ul magazinului online includ taxe. Prețul nu include costurile de transport și livrare care sunt indicate separat în timpul procesului de comandă. Clientul ar trebui să plătească prețul și costurile de transport și livrare (dacă există) în termen de 3 zile de la încheierea contractului de vânzare. Vânzătorul poate modifica prețurile Bunurilor, de exemplu în timpul campaniilor promoționale și al vânzărilor. Astfel de modificări nu afectează prețurile Bunurilor comandate înainte de astfel de campanii și vânzări.

6. IMPLEMENTAREA COMENZILOR

După încheierea contractului de vânzare, acesta începe procesul de implementare a acestuia de către Vânzător. Clienții care au un cont au opțiunea - după conectare - de a monitoriza starea implementării comenzii pe site-ul magazinului online

. Timpul de expediere indicat în pagina de descriere a produsului se calculează din:

a) înregistrarea plății în contul bancar al vânzătorului, dacă Clientul a ales opțiunea de plată în avans,

b) plasarea unei Comenzi dacă Clientul a ales opțiunea de plată la livrare.

Dacă Clientul a ales opțiunea de acceptare personală, Bunurile vor fi gata de acceptare după expediere.

Data de livrare este ora expedierii plus timpul de livrare de către transportator, care este de până la 48 de ore.

7. DREPTUL DE A SE RETRAGE DIN ACORD

În conformitate cu Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor, un Client care este consumator și care a încheiat un contract de vânzare la distanță a Bunurilor poate să se retragă din acesta în termen de 14 zile fără a da niciun motiv, de la luarea posesia Bunurilor de către un Client sau o terță parte desemnată de acesta, altul decât un transportator.

Retragerea din acord poate fi efectuată prin intermediul formularului de contact situat pe site-ul magazinului online din pagina Contact sau în scris pe email la adresa contact@genactiv.ro. Clientul poate utiliza modelul de formular de retragere care este Anexa 2 la Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor.

Termenul se consideră respectat dacă notificarea este trimisă înainte de expirarea termenului.

În cazul în care notificarea de retragere din contract a fost trimisă de Client în format electronic, Vânzătorul trimite imediat Consumatorului o confirmare de primire a notificării de retragere prin e-mail la adresa indicată de Client.

Dacă, în cadrul unei singure Comenzi, Clientul a achiziționat mai multe bunuri, retragerea poate viza toate sau numai Bunurile selectate de Client, cu condiția ca atunci când Bunul este vândut ca set, serie sau pachet, retragerea este posibilă numai in aceeasi forma de set, serie sau pachet.

În caz de retragere dintr-un acord, se consideră că acordul nu a fost încheiat, iar Clientul nu suportă costurile, cu excepția costului direct al returnării Bunurilor.

Returul Bunurilor ar trebui să aibă loc imediat, dar nu mai mult de 14 zile din ziua în care Consumatorul s-a retras din acord.

Bunurile trebuie returnate la adresa de pe factura.

Costul ambalării și returnării Bunurilor va fi suportat de către Client.

În cazul retragerii efective din contractul de vânzare, Vânzătorul este solicitat cu promptitudine, în termen de cel mult 14 zile de la data primirii notificării de retragere a consumatorului din contract, rambursează consumatorului toate costurile suportate de acesta, inclusiv costurile de livrare a Bunurilor (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din metoda de livrare selectată de Client, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită oferită de Vânzător) într-o manieră analogă metodei de plată pentru Bunurile alese de Client .

Vânzătorul poate reține rambursarea costurilor consumatorului până când bunurile au fost returnate sau consumatorul a furnizat confirmarea că bunurile au fost trimise înapoi, indiferent de evenimentul care survine mai întâi.

8. RECLAMAȚII

Vânzătorul este obligat să livreze Bunurile fără defecte.

Clientul poate face plângere împotriva Vânzătorului în cazul defectelor Bunurilor și, de asemenea, în cazul în care activitățile Vânzătorului în temeiul prezentelor Reglementări, în special în ceea ce privește menținerea Contului, sunt desfășurate în mod necorespunzător sau nu în conformitate cu prevederile din Reguli.

Reclamația poate fi depusă în scris sau prin e-mail la adresa contact@genactiv.ro și trebuie să includă numele și prenumele (numele) Clientului, adresa, adresa de e-mail a Clientului, data încheierii acordul care stă la baza reclamației, subiectul reclamației, circumstanțele care justifică reclamația și indicarea metodei preconizate de soluționare a reclamației.

Baza reclamației poate fi în special livrarea altor bunuri decât cele comandate, finalizarea incorectă a comenzii sau livrarea unui număr incorect de bunuri.

Vânzătorul va răspunde reclamației în termen de 14 zile de la primirea acesteia.

Răspunsul la reclamație este trimis la adresa de e-mail sau la adresa de e-mail tradițională furnizată de Client.

Vânzătorul nu acceptă Bunurile returnate la livrare.

Clientul poate recurge la un mecanism extrajudiciar de plângere și despăgubire. Dacă Clientul dorește soluționarea litigiilor pe cale amiabilă cu privire la achizițiile online, Clientul își poate depune reclamația prin, de exemplu, platforma online EU ODR, disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Vânzătorul este controlorul datelor cu caracter personal ale Clientului. Toate informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt conținute în Politica de confidențialitate disponibilă pe site-ul magazinului online și prezentate Clientului pentru acceptare.

10. DISPOZIȚII FINALE

Vânzătorul poate modifica prezentul regulament dintr-un motiv important, care poate fi:

a) necesitatea adaptării regulamentelor la dispozițiile legale care au un impact direct asupra regulamentelor și care au ca rezultat modificarea regulamentelor pentru a se conforma Legea;

b) necesitatea adaptării regulamentelor la recomandări, ordine, hotărâri, decizii, interpretări, orientări sau decizii ale autorităților publice autorizate;

c) extinderea sau modificarea funcționalității magazinului online,

d) necesitatea de a elimina ambiguitățile, greșelile de scriere sau erorile,

e) schimbarea detaliilor de contact, a numelor, a numerelor de identificare, a adreselor electronice sau a linkurilor din Regulamente;

f) contramăsuri împotriva fraudei,

g) îmbunătățirea serviciului pentru clienți,

h) schimbarea procedurilor legate de încheierea acordurilor prin intermediul magazinului online.

În cazul în care regulamentele sunt modificate, Vânzătorul va informa clienții pe site-ul magazinului online cu cel puțin 7 zile înainte de data la care aceste modificări devin valabile. În cazul în care modificările se referă la condițiile serviciului de întreținere a contului, Vânzătorul va notifica clienții care au un astfel de cont prin e-mail cu cel puțin 14 zile înainte de data la care aceste modificări devin valabile. Dacă astfel de modificări nu sunt acceptate, Clientul poate rezilia contractul de întreținere a contului înainte ca aceste modificări să devină valabile. Modificările aduse regulamentelor nu se aplică acordurilor implementate pe baza comenzilor plasate înainte de data la care modificările devin valabile.

Regulamentele actuale sunt publicate pe site-ul magazinului online.

Vânzătorul nu este responsabil pentru blocarea de către administratorii serverelor de e-mail a mesajelor către adresa de e-mail indicată de Client și pentru ștergerea și blocarea e-mailurilor de către software-ul instalat pe computerul utilizat de Client.

Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru tranzacțiile efectuate de terți neautorizați care au câștigat accesul la Cont ca urmare a neglijenței Clientului cu privire la datele de conectare și parola la Cont.

Prevederile legilor aplicabile în general se aplică în toate aspectele care nu sunt acoperite de prezentele regulamente.

În conformitate cu prevederile legii aplicabile, instanța competentă pentru soluționarea litigiilor care decurg din acordul de vânzare este o instanță de competență generală.


Coșul tău: